Nyheter

Ännu en vetenskaplig publikation

Gudrun Oskarsdottir et al, har publicerat artikeln: Real-World Treatment Patterns and Survival Outcomes for Patients with Non-Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer in Sweden: A Nationwide Registry Analysis from the I-O Optimise Initiative. Artikeln är publicerad i tidskriften Cancers och grundar sig på data från Nationella Lungcancerregistret. Vi på Lihme är väldigt stolta över vår medverkan i

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation

Gunnar Wagenius et al, har publicerat artikeln First-line treatment patterns and outcomes in advanced non-small cell lung cancer inSweden: a population-based real-world study with focus on immunotherapy. Artikeln som är publicerad i tidskriften Acta Oncologica grundar sig på data från Nationella Lungcancerregistret. Vi på Lihme är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk

Läs mer

Formatering av manuskript

Vår tjänst för manuskriptformatering låter dig fokusera på din forskning samtidigt som vi säkerställer att ditt manuskript inte avvisas på grund av formateringsfel. Vi säkerställer att sidlayout, marginaler, radavstånd, referenser, rubriker formateras enligt din angivna tidskrifts riktlinjer. Vi kan även ansvara för inskick och kommunikation med editor. Vill du veta mer skriv till oss på

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation

Johan Isaksson et al, har publicerat artikeln, KRAS G12C Mutant Non-Small Cell Lung Cancer Linked to Female Sex and High Risk of CNS Metastasis: Population-based Demographics and Survival Data from the National Swedish Lung Cancer Registry i tidskriften Clinical Lung Cancer. PMID: 37296038. Vi är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk till

Läs mer

Ny biobankslag 1 juli

Den första juli fick vi i Sverige en ny biobankslag. Förändringarna i den nya lagen kommer att underlätta för forskning som innefattar biobanksprov. Länk till den nya biobankslagen, Biobankslag (2023:38)

Läs mer
Scroll to Top