Tjänster för klinisk forskning och registerstudier

Anlita oss för att underlätta genomförandet av studier

Vad kan vi hjälpa dig med?

Registerstudier

Lihme har stor erfarenhet av att arbeta med registerstudier med Real World Data (RWD)

Kliniska studier

Vi erbjuder tjänster som t.ex projektledning och monitorering av kliniska studier.

Projektledning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av projektledning inom sjukvården.

Biobank

Vi erbjuder tjänster och rådgivning i frågor som rör biobanker och biobankslagen.

Lihme Research & Healthcare, ert stöd vid forskning, utveckling och innovation

Vi erbjuder kvalificerad support vid forskning på data från register (Real World Data, RWD) och vid akademiska kliniska studier. Vår styrka är vår unika kunskap om biobanker och kvalitetsregister. Vi brinner för att dessa skall komma till största möjliga nytta för sjukvård, kvalitetssäkring och för forskning. Vi har stor erfarenhet av samarbetsprojekt  mellan olika organisationer.

Ni kan anlita oss som en partner genom hela studieprocessen eller plocka valda delar utifrån era behov eller för att få avlastning vid tillfälliga toppar.

Vi kan kvalitetsregister - Real World Data får en allt större betydelse i medicinsk forskning.

Kliniska studier - Projektledning, monitorering, avtal och administration

Formatering av manuskript

Vår tjänst för manuskriptformatering låter dig fokusera på din forskning samtidigt som vi säkerställer att ditt manuskript inte avvisas på grund av formateringsfel.

Vi säkerställer att sidlayout, marginaler, radavstånd, referenser, rubriker med mera formateras enligt din angivna tidskrifts riktlinjer.

Vi är experter på biobanksfrågor

Vi vet att biobankslagen och avtalshanteringen vid ansökan om tillgång till biobanksprov upplevs svår och tidskrävande. Låt oss hjälpa er att ta kontakt med biobanker och hantera er ansökan om tillgång till biobanksprov.

Vi erbjuder även konsulttjänster och rådgivning för att underlätta för er att uppfylla biobankslagens krav.

brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash

Nyheter

Ännu en vetenskaplig publikation

Gudrun Oskarsdottir et al, har publicerat artikeln: Real-World Treatment Patterns and Survival Outcomes for Patients with Non-Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer in Sweden: A Nationwide Registry Analysis from the I-O Optimise Initiative. Artikeln är publicerad i tidskriften Cancers och grundar sig på data från Nationella Lungcancerregistret. Vi på Lihme är väldigt stolta över vår medverkan i

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation

Gunnar Wagenius et al, har publicerat artikeln First-line treatment patterns and outcomes in advanced non-small cell lung cancer inSweden: a population-based real-world study with focus on immunotherapy. Artikeln som är publicerad i tidskriften Acta Oncologica grundar sig på data från Nationella Lungcancerregistret. Vi på Lihme är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk

Läs mer

Formatering av manuskript

Vår tjänst för manuskriptformatering låter dig fokusera på din forskning samtidigt som vi säkerställer att ditt manuskript inte avvisas på grund av formateringsfel. Vi säkerställer att sidlayout, marginaler, radavstånd, referenser, rubriker formateras enligt din angivna tidskrifts riktlinjer. Vi kan även ansvara för inskick och kommunikation med editor. Vill du veta mer skriv till oss på

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation

Johan Isaksson et al, har publicerat artikeln, KRAS G12C Mutant Non-Small Cell Lung Cancer Linked to Female Sex and High Risk of CNS Metastasis: Population-based Demographics and Survival Data from the National Swedish Lung Cancer Registry i tidskriften Clinical Lung Cancer. PMID: 37296038. Vi är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk till

Läs mer

Ny biobankslag 1 juli

Den första juli fick vi i Sverige en ny biobankslag. Förändringarna i den nya lagen kommer att underlätta för forskning som innefattar biobanksprov. Länk till den nya biobankslagen, Biobankslag (2023:38)

Läs mer

Kontakta oss

Scroll to Top