Tjänster för klinisk forskning och registerstudier

Anlita oss för att underlätta genomförandet av studier

Vad kan vi hjälpa dig med?

Registerstudier

Lihme har stor erfarenhet av att arbeta med registerstudier med Real World Data (RWD)

Kliniska studier

Vi erbjuder tjänster som t.ex projektledning och monitorering av kliniska studier.

Projektledning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av projektledning inom sjukvården.

Biologiska prov

Vi hjälper till med insamling av biologiska prov för forskning, validering och utveckling.

Biobank

Vi erbjuder tjänster och rådgivning i frågor som rör biobanker och biobankslagen.

Lihme Research & Healthcare, ert stöd vid forskning, utveckling och innovation

Vi erbjuder kvalificerad support vid forskning på data från register (Real World Data, RWD) och vid akademiska kliniska studier. Vår styrka är vår unika kunskap om biobanker och kvalitetsregister. Vi brinner för att dessa skall komma till största möjliga nytta för sjukvård, kvalitetssäkring och för forskning. Vi har stor erfarenhet av samarbetsprojekt  mellan olika organisationer.

Ni kan anlita oss som en partner genom hela studieprocessen eller plocka valda delar utifrån era behov eller för att få avlastning vid tillfälliga toppar.

Vi kan kvalitetsregister - Real World Data får en allt större betydelse i medicinsk forskning.

Kliniska studier - Projektledning, monitorering, avtal och administration

Young business partners sharing and discussing ideas at meeting in office

Vi har stor kunskap och erfarenhet av projektledning inom sjukvården

Vi har även gedigen erfarenhet och kompetens från samarbetsprojekt mellan olika huvudmän och organisationer som till exempel kvalitetsregister, biobanker och läkemedelsindustri.

Vi kan hjälpa er att samla in biologiska prov.

Vi hjälper gärna till med insamling av biologiska prov så som blod, urin, saliv etc. vilket kan behövas för validering av instrument, metoder eller analyser alt. för att utveckla laboratoriekemi.

brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash

Vi är experter på biobanksfrågor

Vi vet att biobankslagen och avtalshanteringen vid ansökan om tillgång till biobanksprov upplevs svår och tidskrävande. Låt oss hjälpa er att ta kontakt med biobanker och hantera er ansökan om tillgång till biobanksprov. 

Vi erbjuder även konsulttjänster och rådgivning för att underlätta för er att uppfylla biobankslagens krav.

Nyheter

Lihme utökar och rekryterar

Vi utökar och söker nu ytterligare en ansvarsfull och serviceinriktad medarbetare till Lihme Research & Healthcare AB i Uppsala. Vi söker nu en person som trivs i en koordinerande administrativ roll och är intresserad av forskningsstödjande arbete. Länk till platsannonsen

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation

Johan Isaksson et al, har publicerat artikeln, KRAS G12C Mutant Non-Small Cell Lung Cancer Linked to Female Sex and High Risk of CNS Metastasis: Population-based Demographics and Survival Data from the National Swedish Lung Cancer Registry i tidskriften Clinical Lung Cancer. PMID: 37296038. Vi är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk till

Läs mer

Ny biobankslag 1 juli

Den första juli fick vi i Sverige en ny biobankslag. Förändringarna i den nya lagen kommer att underlätta för forskning som innefattar biobanksprov. Länk till den nya biobankslagen, Biobankslag (2023:38)

Läs mer

Lihme monitorerar prövarinitierade kliniska studier

Monitorering är ett krav för kliniska studier på läkemedel. Monitorering ska säkerställa att forskningspersonens rättigheter och säkerhet skyddas, data är korrekt, komplett och verifierbar, samt att studien genomförs i enlighet med studieprotokoll, GCP och gällande regelverk. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet, men ska ha vetenskapliga och kliniska förkunskaper. Vi på

Läs mer

Insamling av biologiska prov

Vi hjälper till med insamling av biologiska prov så som blod, urin, saliv etc. vilket kan behövas för validering av instrument, metoder eller analyser alt. för att utveckla laboratoriekemi. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs mer

Ny biobankslag

Biobank Sverige arrangerar under 2023 en ny webbinarserie inför den nya biobankslagen

Läs mer
Scroll to Top