Kvalificerad projektledning vid registerforskning.

Anlita oss för att underlätta genomförandet av studier på Real World Data (RWD)

Vad kan vi hjälpa dig med?

Forskningsstöd

Lihme har stor erfarenhet av att arbeta i studier med Real World Data (RWD)

Kvalitetsregister

Vi har stor erfarenhet av  samarbetsprojekt och forskning på kvalitetsregister.

Projektledning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av projektledning inom sjukvården.

Biobanksfrågor

Vi erbjuder konsulttjänster och rådgivning i frågor som rör biobanker och biobankslagen.

Utbildning

Vi erbjuder biobanksutbildning. Vi ger även företagsanpassad utbildning på plats hos kund

Lihme Research & Healthcare, ert stöd vid forskning, utveckling och innovation

Vår styrka är vår unika kunskap om biobanker och kvalitetsregister. Vi brinner för att dessa skall komma till största möjliga nytta för sjukvård, kvalitetssäkring och för forskning. Vi har stor erfarenhet av samarbetsprojekt  mellan olika organisationer.

Vi erbjuder kvalificerad support vid forskning på Real World Data (RWD) och kvalitetssäkring, validering och inmatning i kvalitetsregister.

Ni kan anlita oss som en partner genom hela studieprocessen eller plocka valda delar utifrån era behov eller för att få avlastning vid tillfälliga toppar.

Forskningsstöd - Real World Data får en allt större betydelse i medicinsk forskning.

 • Studiekoordinering
 • Projektledning
 • Administrativ support
 • Framtagande av avtal och ansökningar till etikprövningsmyndigheten, biobanker mm.
 • Producera utbildningsmaterial och introducera/utbilda personal.
 • Datainsamling i retrospektiva studier.
 • Kvalitetssäkring i form av monitorering av kliniska studier.

Vi kan kvalitetsregister

 • Projektledning av registerstudier
 • Införande och utbildning på klinik av nya registerlösningar och moduler
 • Kvalitetskontroll och validering
 • Registrering av data i kvalitetsregister
 • Datainsamling i retrospektiva registerstudier
 • Vi har stor erfarenhet av olika samarbetsprojekt mellan kvalitetsregister och läkemedelsindustri

Vi är experter på biobanksfrågor

Vi vet att biobankslagen och avtalshanteringen vid ansökan om tillgång till biobanksprov upplevs svår och tidskrävande.
Låt oss hjälpa er att ta kontakt med biobanker och hantera er ansökan om tillgång till biobanksprov.
Vi erbjuder även konsulttjänster och rådgivning för att underlätta för er att uppfylla biobankslagens krav.

 • Biobanksavtal
 • Regulatorisk rådgivning
 • Biobanksutbildning
 • Konsulttjänster
Young business partners sharing and discussing ideas at meeting in office

Vi har stor kunskap och erfarenhet av projektledning inom sjukvården

Vi har också gedigen erfarenhet och kompetens från samarbetsprojekt mellan olika huvudmän och organisationer som till exempel kvalitetsregister, biobanker och läkemedelsindustri.
Scroll to Top