Lihme Research & Healthcare AB

Lihme Research & Healthcare AB erbjuder tjänster som underlättar genomförandet av kliniska studier. Vi erbjuder bland annat studiekoordinering, projektledning, administrativ support, framtagande av avtal och ansökningar. Vi kan hantera hela ansökningsprocessen och avtalsförfarandet för tillgång till prov för forskning och inrättande av biobank. Inom Lihme Research & Healthcare finns mångårig erfarenhet av hälso- och sjukvård, projektledning i lokala och Nationella samarbetsprojekt, klinisk forskning, utbildning och rådgivning inom biobank och kvalitetsregister samt av samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvård och läkemedelsindustri.

Anna Pedersen

Ägare och grundare av Lihme Research & Healthcare AB.

Anna Pedersen har mångårig erfarenhet från forkskningsprojekt, biobanker och kvalitetsregister. Anna har även en gedigen erfarenhet av samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvård och läkemedelsindustri. Hon har även kunskap inom GCP, monitorering, projektledning och processutveckling.

Anna har en unik branschkunskap om biobanker och kvalitetsregister och brinner för att dessa resurser skall komma till bästa möjliga nytta.

Maria Flink

Projektledare, Real World Data

Maria har stor erfarenhet av forskningsadministration och arbete i olika studiedatabaser och kvalitetsregister. Hon är väl insatt regler och avtal inom forskning från rollen som forskningskoordinator och teamledare på Akademiska barnsjukhusets onkologiska forskningsavdelning. Maria har många års erfarenhet av kliniskt arbete inom barnonkologi och intensivvård. Maria har även utbildning i GCP, monitorering och projektledning.

Lina Gifting

Projektledare

Lina är intensivvårdssjuksköterska men har de senaste 10 åren arbetat inom forskning både som forskningssköterska, monitor och projektledare. Lina har erfarenhet av studier från tidig fas (First in human) till stora nationella multicenterstudier i sena faser samt registerrandomiserade studier (R-RCT). Hon har även arbetat med koordinering, utveckling och utbildning av kvalitetsregister. Lina har bl.a utbildning inom monitorering, projektledning och GCP.

Scroll to Top