Lihme monitorerar prövarinitierade kliniska studier

Monitorering är ett krav för kliniska studier på läkemedel. Monitorering ska säkerställa att forskningspersonens rättigheter och säkerhet skyddas, data är korrekt, komplett och verifierbar, samt att studien genomförs i enlighet med studieprotokoll, GCP och gällande regelverk. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet, men ska ha vetenskapliga och kliniska förkunskaper. Vi på Lihme Research & Healthcare anlitas ofta av forskare/prövare för att monitorera akademiska kliniska studier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top