Biologiska prov

Insamling av biologiska prov

Vi hjälper till med insamling av biologiska prov så som blod, urin, saliv etc. vilket kan behövas för forskning, validering av instrument, metoder eller analyser alt. för att utveckla laboratoriekemi.

Gäller insamlingen forskning krävs ett etikgodkännande innan vi kan samla in prover, detta ombesörjer vi självklart.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

Scroll to Top