Nyheter

Ny vetenskaplig publikation

Johan Isaksson et al, har publicerat artikeln, KRAS G12C Mutant Non-Small Cell Lung Cancer Linked to Female Sex and High Risk of CNS Metastasis: Population-based Demographics and Survival Data from the National Swedish Lung Cancer Registry i tidskriften Clinical Lung Cancer. PMID: 37296038. Vi är väldigt stolta över vår medverkan i detta forskningsprojekt. Länk till …

Ny vetenskaplig publikation Read More »

Ny biobankslag 1 juli

Den första juli fick vi i Sverige en ny biobankslag. Förändringarna i den nya lagen kommer att underlätta för forskning som innefattar biobanksprov. Länk till den nya biobankslagen, Biobankslag (2023:38)

Lihme monitorerar prövarinitierade kliniska studier

Monitorering är ett krav för kliniska studier på läkemedel. Monitorering ska säkerställa att forskningspersonens rättigheter och säkerhet skyddas, data är korrekt, komplett och verifierbar, samt att studien genomförs i enlighet med studieprotokoll, GCP och gällande regelverk. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet, men ska ha vetenskapliga och kliniska förkunskaper. Vi på …

Lihme monitorerar prövarinitierade kliniska studier Read More »

Insamling av biologiska prov

Vi hjälper till med insamling av biologiska prov så som blod, urin, saliv etc. vilket kan behövas för validering av instrument, metoder eller analyser alt. för att utveckla laboratoriekemi. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Scroll to Top